Završna konferencija projekta „Razvoj župnog Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“

U središnjici Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu, 1. prosinca, održana je završna konferencija projekta „Razvoj župnog Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“.

Konferencija na kojoj se okupilo 40-ak župnika i vjernika laika, organizirana je s ciljem prezentiranja ostvarenih rezultata i postignutih ciljeva tijekom dvogodišnje realizacije projekta u 20 župa Vrhbosanske nadbiskupije koje su sudjelovale u razvoju župnih Caritasa.

Nakon registracije, riječi dobrodošlice uputio je domaćin, ravnatelj Caitasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirko ŠimićUz ostalo, istaknuo je kako je najveće postignuće projekta uočavanje i servisiranje potreba u župama te poručio da će ove župe biti primjer onima koji se nisu usudili krenuti u put oformljenja župnih Caritasa.

Potom je nazočne pozdravio i predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić. Naglasio je kako nije lako mijenjati mentalitet ljudi – od onoga da je Caritas samo dobivanje pomoći do toga da je to sastavnica župe i očitovanje kršćanske ljubavi. “Ono što je istinski bitno u pastoralu jest kršćanska ljubav.. .imati srca za čovjeka, kako je govorio sluga Božji Josip Stadler. Ovo je tek početak i zahvaljujem svima na suradnji. To je jedan od načina formacije laikata u našoj mjesnoj Crkvi, što je zahtjev još iz vremena komunizma, ali ostaje i velika potreba danas. Neka caritasova djelatnost bude život župe.. i da bude pastoralni blagoslov na terenu”, poručio je kardinal.

Riječi pozdrava u ime donatora Caritasa Italije, uputio je Daniele Bombardi. Spomenuo je da se na razini cijele Crkve osjeća da je najveći izazov kako ponuditi nešto da se mijenja mentalitet ljudi. “Caritasa Italije imao je ove godine skup kada im je i papa Franjo poslao poruku istaknuvši: “Biti Caritas na župnoj ili biskupijskoj razni ne znači dati kruh gladnima nego podijeliti kruh s gladnima.” Caritas upravo prenosi poruku lomljenja i dijeljenja kruha na lokalnoj razini. I vi ste krenuli tim putem te vam čestitam. Caritas Italije će pružiti svoju potporu”, rekao je Daniele.

Potom je koordinatorica projekta Irma Araranković predstavila postignute ciljeve i ostvarene rezultate kroz dvogodišnje trajanje projekta.

Nabrojala je 20 župa koje su pristale sudjelovati, a izabrane su po završetku mapiranja. Podsjetila je da se potom pristupilo edukaciji djelatnika Caritasa, nakon čega je slijedio put u Italiju u biskupije Biela i Torino i upoznavanje s tamošnjom strukturom župnog Caritasa. Potom je organizirano pet radionica (80% župa prošlo je sve radionice) a formirane su radne skupine po regijama. Sudjelovalo je, uz župnike  75 laika – prema čemu je svaka župa ima po četiri člana u svom timu.

Sukladno dobivenim podatcima uočena je najveća potreba rada sa starim i nemoćnima.

Araranković je predstavila strukturu župnog Caritasa koju čini voditelj, koordinator, ekonom, voditelj volontera i animator.

Zaključno je istaknula da će s današnjom konferencijom i potpisanim statutom biti oformljeno 19 župnih Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Uslijedila je prezentacija postignutih rezultata u župama: Bijeljina, Brčko, Domaljevac, Odžak, Komušina, Radunice, a nakon stanke za kavu isto su učinile župame Žepče, Novi Šeher, Novi Travnik, Fojnica i Novo Sarajevo.

“Pokazali ste da zbilja imamo župni Caritas u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.. nadam se da ćete biti primjer drugima kako se može djelovati”, rekla je zaključno koordinatorica projekta Irma Araranković.

Daniele je u ime Caritasa Italije zahvalio istaknuvši da ga sve to podsjeća na župne Caritase u njegovoj zemlji. Podsjetio je da je važno uspostavljanje strukture ali da ju treba prilagoditi konkretnoj situaciji u župi. Također je ukazao da je Caritas u župi zapravo cijela župa, a ovo tijelo ju animira i pokreće cijelu zajednicu. Na kraju je naglasio načelo supsidijarnosti koje valja i ovdje primijeniti – gdje ne može župni može pomoći biskupijski Caritas.

Konferencija je završena zajedničkim ručkom u prostorijama Caritasova dječjeg vrtića “Sveta Obitelj”.

Završno je ravnatelj Šimić zahvalio nazočnima istaknuvši da je velika stvar za Vrhbosansku nadbiskupiju to što ima formiranih 19 župnih Caritasa.

Kardinal je na kraju također izrekao riječi zahvale naglasivši dinamizam kršćanske ljubavi. “Vi ste kvasac. Nemojte posustati nego razvijajte to što ste počeli”, potaknuo je nadbiskup zaželjevši da ovo pokrene i cijelu nadbiskupiju.