Završena adventska akcija prikupljanja pomoći za braću Lovrić

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, zajedno sa župnim uredom Prozor i Crvenim križom općine Prozor-Rama, proveo je Adventsku akciju prikupljanja pomoći za braću Lovrić iz Prozora-Rame. Prikupljena sredstva pristigla na račun Caritasa u Sarajevu iznose 22.409,58 KM te su prikazana u tablici na temelju bankovnog izvatka kojeg stavljamo na raspolaganje ramskim portalima i na uvid javnosti. Ova sredstva će u dogovoru sa župnim uredom Prozor biti utrošena u završne radove na i u samoj kući braće Lovrić.

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije je također dodatno sudjelovao u akciji time što je braći Lovrić darovao namještaj, peći za kuću i prehrambene pakete s osnovnim životnim namirnicama.

Svim sudionicima akcije, donatorima, te medijima kako tiskanim tako i elektroničkim, iskreno zahvaljujemo na njihovoj uključenosti u ovoj plemenitoj misiji.

Braći Lovrić želimo sretno i ugodno življenje u vlastitoj kući, a od Boga blagoslov i mir.

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije

Red. Br. Ime i prezime Iznos u KM
1. Don Branko Jurić – Vatikan 1.936,27
2. T Konto doo, Prozor 1.000
3. Župa Sv. Ivana Krstitelja, Uzdol 600
4. Kamensko doo, Tomislavgrad 500
5. Osnovna škola Veselko Tenžera, Uzdol 450
6. Kristijan i Jela Andrijanić 359,20
7. Policijska stanica Prozor – Rama 310
8. Beton doo, Prozor – Rama 300
9. Knežević 66 doo 300
10. Trgovačka radnja Maja 2 300
11. Bernardica Čović, Mostar 300
12. Jozo Kovačević, Tomislavgrad 200
13. Tioil doo, Vitez – Stara Bila 200
14. Ecco Crima doo, Prozor 200
15. Lupriv Ljekarna doo, Mostar 200
16. Crveni križ OP, Prozor 194
17. Mato Raić 176,02
18. Dragica Rajić – Lovrić 169,12
19. JU DV Ciciban, Prozor 167
20. SE Prosolar, Rama 150
21. Ivan Miletić, Mostar 100
22. Kata Vukoja, Prozor 100
23. Marija Bešker, Prozor 100
24. Športsko rekreativno savez općine Prozor – Rama 100
25. Anny Comerce doo, Prozor 100
26. ASD RM doo, Prozor – Rama 100
27. Ante Begić, Posušje 100
28. Ljekarna Mr. Ph. Suada Manov 100
29. SPD Kavezni uzgoj ribe, Prozor 100
30. JU Centar za osobe s posebnim potrebama, Prozor 100
31. Dragan Lovrić 100
32. Crveni križ, Prozor 100
33. Nikola Franjić 67,12
34. Mladen Pijević, Ravno 50
35. Zdrave Drljo, Mostar 50
36. Miro Zečević, Odžak 50
37. Mario Petrović 50
38. Ivan Marić, Prozor 50
39. Tomo Baraban 50
40. Marija Ivić (od Valentina Beljo) 50
41. Slavica Bevanda, Mostar 50
42. Mirjana Drinovac, Jablanica 40
43. Kata Tomić, Prozor 30
44. Ivan Mikulić, Ružići 30
45. Jasmin Bahtić 25
46. Marica Raguž, Čapljina 20
47. Slobodan Buntić, Ljubuški 20
48. Vesna Livančić, Novi Travnik 10
49. Anđa Gudelj 50
50. Grbeš Inžinjering 100
51. Hrvatski katolički centar Sv. Nikola Tavelić, St. Johns Park 1.396,23
52. The Roman catholic archbishop of pecnr stirling 1.710,72
53. Ivica Majić 3.288,81
54. Hrvatski katolički centar  St. Anthony Geelong 1.220,03
55. Australsko Hrvatsko društvo kardinal Stepinac 1.220,03
56. Hrvatski katolički centar Australija 1.220,03
57. Babić Commerce doo, Prozor 100
58. Sanja Čović Krizić, Mostar 200
59. Župa Presvetog Srca Isusova, Brčko 1.500
60. Š.K. Kralja Tomislava b.b. Rama 50
61. Alfa market doo, Anto Bilić 500,00
UKUPNO 22.409,58

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.