Tuzla – praonica rublja za migrante

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije je 28. siječnja 2020. otvorio praonicu rublja za migrante u Tuzli. Praonica rublja je pokrenuta u suradnji s Caritasom Bosne i Hercegovine, Merhametom i udrugom „Puž“, uz financijsku potporu CRS-a (Catholic Relief Services).

Na projektu su zaposlene dvije djelatnice koje će svakodnevno od ponedjeljka do petka prati rublje za 40-50 migranata. Migranti se u Tuzli većinom nalaze na autobusnom kolodvoru i spavaju u šatorima u vrlo lošim higijenskim uvjetima. Cilj praonice rublja je poboljšati higijenske uvjete i olakšati svakodnevnicu migrantima na području Tuzle. Migranti svakog dana u jutarnjim satima mogu predati rublje na pranje, te isti dan u popodnevnim satima preuzeti čisto i suho rublje.

Ovaj projekt je nastavak suradnje Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije i Caritasa Bosne i Hercegovine, uz financijsku potporu CRS-a, koji već više od godinu dana u higijenskim potrepštinama podupiru migrantski kamp Ušivak u Hadžićima.