Tjedan solidarnosti

Projekt Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini obuhvaća nekoliko aktivnosti koje se realiziraju kroz različita područja djelovanja i rada. Osnovni cilj ovog projekta je pomoć i potpora korisnicima svih dobnih skupina kroz dva (pod)projekta – Kućne skrbi starih i bolesnih Sarajevo/Središnja Bosna i Izravne pomoći stanovnicima na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije.

Kućna skrb starih i bolesnih ima za cilj pružiti njegu starijim osobama kako bi im se omogućio što kvalitetniji život i zadovoljile osnovne životne potrebe. Ovom aktivnošću se korisnicima treće životne dobi pružaju različite usluge poput medicinskih usluga (mjerenje tlaka i šećera, tretman dekubitusa itd.), njege tijela, obavljanja kućanskih poslova, posudbe medicinskih pomagala, donacija u vidu higijenskih i obiteljskih paketa, ali i pružanja psihosocijalne podrške i pomoći.

Izravnu pomoć korisnicima na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije čini niz oblika pomoći i potpore stanovništvu ove nadbiskupije. Naime, cilj je pomoći korisnicima u skladu s njihovim potrebama (jačanje i obnova poljoprivrednog i stočnog fonda, nabavka plastenika, sadnica, sjemena itd, te izravna pomoć socijalno osjetljivim kategorijama: nabava hrane, lijekova, drva, peći, invalidskih pomagala i sl.)

Obzirom na različitost potreba korisnika, koji su se svakodnevno javljali na adresu Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, ovim aktivnostima se fokusiramo na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika.