Susret o župnim Caritasima

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije u suradnji s Caritasom Bosne i Hercegovine organizirao je u dvorani Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u srijedu, 26. travnja 2017. god., prvi zajednički susret za župnike uključene u projekt „Razvoj župnih Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“. Susret je organiziran nakon sabora svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Na susretu su pored župnika uključenih u projekt sudjelovali i predsjednik Caritasa, Vinko kardinal Puljić, ravnatelji Caritasa BiH i Vrhbosanske nadbiskupije, te koordinatori ovog projekta iz spomenutih Caritasa. Susret je moderirao, vlč. dr. sc. Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije. Predsjednik Caritasa, kardinal Puljić je nakon uvodnog pozdrava naglasio značaj župnih Caritasa za pastoralno djelovanje Crkve, osobito u ovoj godini laikata. U svom govoru, mons. Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH zamolio je župnike da se ne umore od činjena dobra i da ulože maksimalne napore kako bi se i ova pastoralna djelatnost Crkve razvila. U nastavku susreta gosp. Zlatko Malić iz Caritasa BiH, predstavio je temu Župni Caritas u kojoj je posebno naglasio što jeste, a što nije župni Caritas, zatim koje su njegove osnove zadaće i kako može izgledati struktura župnog Caritasa. Župnicima su predstavljene aktivnosti koje slijede u ovom projektu, a naglasak je stavio na studijsko putovanje u biskupiji Biella (Italija) koje će se početkom svibnja organizirati za župnike ili njihove suradnike u ovom projektu. O ovoj temi govorili su ravnatelj vlč. Mirko Šimić i koordinatorica projekta gđa Irma Araranković.

Projekt „Razvoj župnih Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“ financiraju Catholic Relief Services (CRS) i Caritas Italiana, a provodi ga Caritas Vrhbosanske nadbiskupije uz potporu Caritasa Bosne i Hercegovine. Projektom se želi razviti i ojačati djelovanje župnih Caritasa u dvadeset župa Vrhbosanske nadbiskupije, kao jedan od prioriteta pastoralnog i karitativnog djelovanja Crkve. (Izvor: http://www.caritas.ba/index.php?stranica=novosti&clanak=456&naslov=susret-o-upnim-caritasima)