Susret timova župnog Caritasa u središnjici Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije

U središnjici Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu, a u sklopu projekta „Razvoj župnog Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“, organiziran je 14. travnja cjelodnevni susret timova župnog Caritasa s područja Vrhbosanske nadbiskupije. Na susretu je sudjelovalo 20 svećenika, 70 laika i 8 bogoslova Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.

Cilj susreta je međusobno upoznavanje članova timova župnog Caritasa, razmjena iskustava i mišljenja kako bi se ojačala još bolja suradnja župa i umrežavanje unutar župnih zajednica.

Na početku programa ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirko Šimić zaželio je dobrodošlicu nazočnima i zahvalio se na odzivu i aktivnom sudjelovanju pri realizaciji projekta ,,Razvoj župnog Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“. Posebne riječi zahvale upućene su donatorima projekta CRS (Catholic Relief Services) i CI (Caritas Italiana) koji su omogućili realizaciju ovog projekta.

U ime donatora sudionicima se obratio gospodin Marc D’Silva ravnatelj CRS-a u BiH, uputivši im riječi ohrabrenja da nastave koračati ka razvitku župnog Caritasa koji čini neizostavni dio  kršćanskog života.

U nastavku programa sudionici su imali priliku upoznati se s poviješću osnutka Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije kao i s kompletnim aktivnostima i uslugama koje CVN pruža kroz različite projekte. Projekte su prezentirali djelatnici koji koordiniraju projektima, a prezentaciju o djelovanju CVN-a završio je ravnatelj s informacijama o aktualnom stanju gradnje ,,Doma za stare i nemoćne osobe dr. Ivan Šarić“ u Lugu kod Kiseljaka. Ravnatelj i djelatnici su bili na raspolaganju i rado odgovarali na upućena pitanja sudionika ovog skupa.

Kao primjer dobre prakse programu i cjelokupnom projektu svoj doprinos dao je mr. don Mladen Šutalo, župnik župe Sv. Ivana apostola i evanđelista iz Mostara. U svom izlaganju od sat vremena župnik je kroz primjere karitativnih aktivnosti i akcija unutar svoje župe pokazao koju jačinu ima župni Caritas i koliko je važan za župnu zajednicu. Prikazane fotografije su potkrijepile župnikove riječi.

Nakon kraće stanke župnici i timovi župnog Caritasa su podijeljeni u šest radnih skupina gdje su odvojeno razmišljali o radnim zadacima te su prezentirali dobivene rezultate koji vode k rješavanju definiranih problema na terenu.

Ovaj susret je bio početak aktivnog razvoja župnog Caritasa i dobre suradnje koja će  doprinijeti jačanju župnih zajednica na području Vrhbosanske nadbiskupije.