Regionalni pristup Smanjivanju rizika od katastrofa

Smanjivanje rizika od katastrofa kroz regionalni pristup obrazovanju, javnim kampanjama, formaciji timova za krizne/izvanredne situacije u regionu.

U četvrtak 1. lipnja 2017. godine u Šidu održan je sastanak Caritasa Srbije i Caritasa Bosne i Hercegovine na temu „Regionalnog pristupa smanjivanju rizika od katastrofa“. Na susretu su sudjelovali iz Caritasa Srbije Jelena Ankić, Jovana Lončarević, savjetnica za rad na smanjivanju rizika od katastrofa u Caritasu Srbije, Petar Dujić iz Caritasa Srem, Elemir Džudžar iz Caritasa Apostolskog Egzerhata i Anita Govlja iz Caritasa Novi Sad, i iz Caritasa Bosne i Hercegovine Kristina Bičvić, Dijana Muzička i Marina Rašo predstavnica Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije.

Na susretu se razgovaralo o motivaciji i konkretnim aktivnostima u lokalnim zajednicama i neophodnosti zajedničkog regionalniog pristup ovoj tematici, pa je goruća tema bila prevencija u globalnom smislu i pripremljenost kako osoblja u Caritasima tako i lokalnih zajednica.

Dogovoren je okvir za regionalni pristup kao i plan za naredni period, kako bi se obilježio 13. listopad Dan smanjivanja rizika od katastrofe ili kratko DRR Dan.

(http://www.caritas.ba/?stranica=novosti&clanak=503&naslov=regionalni-pristup-smanjivanju-rizika-od-katastrofa)