Razvoj župnog Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije u siječnju 2017. počeo je s provedbom projekta ,,Razvoj župnog Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“.  Cilj projekta je uspostaviti sustavno i koordinirano djelovanje župnih Caritasa na području Vrhbosanske nadbiskupije kao jedno od tri temeljna poslanja Katoličke Crkve.

U prethodnoj godini Caritas je načinio mapiranje svih župnih zajednica – procjena na kojoj razini se trenutačno nalazi njihov župni Caritas. Na temelju unaprijed definiranih kriterija izabrano je dvadeset župa koje su izravno ušle u realizaciju projektnih aktivnosti. Potporu projektu dao je i nadbiskup Vrhbosanski, Vinko kardinal Puljić.

Projektne aktivnosti se realiziraju u 20 župa kako bi razvili župni Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Aktivnosti su bazirane na radionicama i susretima s timovima koji predstavljaju svoje župne zajednice s ciljem promoviranja vrijednosti karitativnog djelovanja i župnih Caritasa.

U dosadašnjem djelovanju u župama su realizirane prva i druga radionica na temu ,,Općenito o župnom Caritasu“ i ,,Opservacija i slušanje“. U sljedećem razdoblju nastavit će se rad u župnim zajednicama, a predviđene su i specifične radionice o određenim funkcijama župnog Caritasa: kako osmisliti i provoditi konkretne službe pomoći; kako surađivati s drugima i kako odgajati za ljubav.