Predstavnici Caritasa Europa, Caritasa Austrije i Caritasa Beč u posjetu Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije

Predstavnici Caritasa Europa na čijem čelu je bio s ddr. mons. Michael Landau, te predstavnici Caritasa Austrije i Caritasa Beč, boravili su u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3. do 7. ožujka 2021. Osnovni cilj ovog posjeta bio je upoznavanje s migrantskom krizom na području BiH te s procesima i načinima rješavanja ove krize kroz aktivnosti koje provode Caritasi u BiH.
Nakon obilaska kampova za migrante, predstavnici ovih Caritasa došli su u posjet i Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije u petak, 5. ožujka. Riječi dobrodošlice uputio je ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije dr. sc. vlč. Mirko Šimić. Na ovom susretu gosti su imali priliku upoznati se s aktualnim projektima koje Caritas provodi na području Vrhbosanske nadbiskupije. Budući da se uz migrantsku krizu pojavila i kriza vezana za širenje korona virusa, sve je veći broj osoba koje traže humanitarnu i karitativnu pomoć. Ovom susretu nazočili su uz Caritas BiH i predstavnici nacionalnih Caritasa koji djeluju u BiH: Caritas Italije, Caritas SAD (CRS), Caritas Švicarske i Caritas Belgije.
Predstavnici svih Caritasa koji su bili na ovom susretu naglasili su važnost zajedničkog i koordiniranog djelovanja po pitanju rješavanja migrantske krize, ali i svih drugih nedaća koje su zahvatile BiH. Odgovoran odnos prema siromašnima i ljudima u potrebi osnovna je zadaća svih karitativnih ustanova.