Osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini

Žene u Bosni i Hercegovini teže dolaze do zaposlenja od muškaraca što je jedan od razloga zašto ih je potrebno osnažiti u socijalno-ekonomskom smislu te im na taj način pomoći u lakšem suočavanju i nošenju sa svakodnevnim problemima. Potrebno je uz to poboljšati njihove životne uvjete kao i položaj u obitelji i društvu. Žene preko ovog projekta dobivaju nova znanja, vještine, stručno obrazovanje, konkurentnije su na tržištu rada te im se omogućuje poboljšanje njihove osobne egzistencije.