Osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini

Projekt se bavi pitanjima siromaštva i socijalne isključenosti žena u Bosni i Hercegovini, gdje trećina stanovništva živi ispod granice siromaštva. BiH je od 1990-ih godina, osim geopolitičkih promjena zbog rata (1992-95), migracija i teškog poslijeratnog perioda doživjela mnoge promjene na području psihosocijalne stabilnosti ljudi. To je uvelike utjecalo i na gospodarstvo. Rezultat je visoka stopa nezaposlenosti: 24,5%. Zaposlenost žena u BiH iznosi samo 36%, zbog manjih mogućnosti za zapošljavanje, diskriminacije, ali često i zbog niže razine obrazovanja od muškaraca, odnosno nepostojanja prilike za školovanje i učenje za određeno zanimanje. Nestabilna financijska situacija dovodi do uništenja brojnih obitelji, djeca su izložena lošoj skrbi, problemima u školi, mladi se iseljavaju u EU. Žene se osjećaju nesigurno zbog siromaštva, isključenosti, nemaju izbora u obitelji i društvu, često su žrtve nasilja (svaka druga) i trgovine ljudima.

Projekt se odnosi na ekonomsko i socijalno osnaživanje ranjivih skupina žena u Bosni i Hercegovini i nastavak projekta koji je trajao od 2014. do 2016. koji je financiralo Ministarstvo inozemnih poslova Slovenije. Aktivnosti će uključivati žene bez stručnih kvalifikacija, nezaposlene, s problemima u braku, itd. Da bi se poboljšala njihova situacija dobit će usavršavanja. Osoblje i volonteri Caritasa dva puta mjesečno u svakoj regiji provodit će radionice, s ciljem podizanja svijesti, uvođenja rasprave o temama kao što su prava, nenasilje, zdravlje itd., te učenja vještina kako bi poboljšali konkurentnost žena na tržištu rada. Trideset socijalno ugroženih žena će dobiti stručno osposobljavanje. Stručno osoblje Caritasovih centara (Sarajevo, Mostar i Banja Luka) dva puta tjedno će omogućiti individualno savjetovanje te jedanput tjedno obiteljsko savjetovanje.

Cilj projekta: Osnažiti žene u BiH kako bi se znale suočavati s različitim problemima, osnažiti ih novim vještinama i pomagati im pri traženju posla te time poboljšati njihove životne uvjete i položaj u obitelji i društvu.

Očekivani rezultati:

– Izobrazba djelatnika i volontera Caritasa za trajno pružanje psihosocijalne pomoći i osnaživanje žena u BiH (3 godišnje dvodnevne izobrazbe)

– Provedba tematskih radionica i priprema brošure s praktičnim savjetima za poboljšanje    društvene i profesionalne vještine osjetljivih skupina žena s područja Sarajeva, Mostara i Banje Luke.

– Provoditi redovito individualno savjetovanje za žene i terapije za obitelji, koje se nalaze u različitim nevoljama, u Caritasovim savjetovalištima u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.

– Pružanje mogućnosti osposobljavanja za nezaposlene žene

– Priprema priručnika dobrih praksi za daljnju provedbu radionica.