Opservatorij siromaštva i resursa u Bosni i Hercegovini

Opservatorij siromaštva i resursa u Bosni i Hercegovini je projekt kojim upravlja Caritas BiH, a provodi se u suradnji s nad/biskupijskim Caritasima u BiH.

Projektom je predviđeno uspostavljanje stalnih mehanizama za praćenje siromaštva i socijalne isključenosti u Bosni i Hercegovini kroz kvalitativna i kvantitativna istraživanja, analizu i tumačenje podataka, kao i suradnju sa župnim zajednicama i drugim partnerima. Provedba prve faze započela je u siječnju 2009. a završila u svibnju 2010. objavom prvog izvješća o siromaštvu u Bosni i Hercegovini kojeg uočava Katolička Crkva: „Pričali smo sa siromasima“. Druga faza realizacije je počela u listopadu 2010. a okončala koncem 2012. godine objavom drugog Izvješća o siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Treća faza realizacije projekta počela je 1. siječnja 2013. a završila se objavom Vademecuma Katoličke crkve u BiH u 2015. Četvrta faza realizacije je započela početkom 2016. i ova faza još uvijek traje.

Tijekom 2017. godine planirano je istraživanje na temu Migracije stanovništva iz BiH, koja je trenutno vrlo aktualna obzirom na činjenicu da sve veći broj stanovnika, posebice mladih i školovanih osoba, napušta našu državu.