O nama

CARITAS VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

Vrhbosanski Nadbiskup blagopokojni dr. Ivan Šarić  davne 1931. godine utemeljio je Caritas Vrhbosanske nadbiskupije sa sjedištem u Sarajevu.

Caritas VN je od svojeg utemeljenja  pronalazio način biti i ostati uz čovjeka u potrebi, čovjeka koji je od bližnjih ostavljen, zaboravljen,  a od društva odbačen na marginu.

Iako je rad Caritasa u vremenu komunističke vladavine zabranjen, Caritas nikad nije prestao sa svojim djelovanjem preko župa, pojedinaca koji su uvijek svjedočili misiju i poslanje ove crkvene institucije. Vrijeme domovinskog rata ponovno je aktualiziranje rada Caritasa koji djeluje i danas kroz različite programe i uvijek nove načine biti i ostati uz brata i sestru u potrebi.

Caritas je pastoralna ustanova katoličke Crkve osnovana radi promicanja i svjedočenja kršćanske djelotvorne ljubavi. Caritas jest pravna osoba na crkvenom i civilnom području u skladu sa Zakonikom kanonskog prava i Zakonima Bosne i Hercegovine.

Strateški plan Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije:
1. Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini.
2. Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.
3. Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave.
4. Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti
5. Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama