Kardinal Puljić u posjetu Caritasu VN povodom Svjetskog dana bolesnika

„Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti“ (Mt 11,28) – ta je rečenica iz Matejeva evanđelja nadahnula poruku pape Franje za 28. Svjetski dan bolesnika koji se obilježava 11. veljače. Upravo taj „dođite k meni“ očituje milosrdno Isusovo ponašanje prema ranjenom čovječanstvu, onaj njegov pogled koji prodire u dubinu, koji prihvaća i nježno liječi.

Povodom Svjetskog dana bolesnika, koji je utemeljio sv. Ivan Pavao II., Caritas Vrhbosanske nadbiskupije posjetio je uzoriti Vinko Kardinal Puljić, predsjednik Caritasa. Godina je ovo u kojoj kardinal slavi više jubileja, a ovo je bila prigoda i čestitati mu na njima. Tako ove godine kardinal navršava 75 godina života, 50 godina svećeništva, 30 godina biskupstva i 25 godina kardinalske časti.

Susret je započeo Svetom Misom u kapelici Drinskih mučenica koju je predvodio kardinal Puljić uz koncelebraciju vlč. Mirka Šimića, ravnatelja Caritasa te kardinalova tajnika vlč. Štefana Markovića. U svojoj propovijedi kardinal se na početku dotaknuo spomendana Gospe Lurdske te posvijestio njegov nastanak i značenje za kršćane diljem svijeta. Sve djelatnice i djelatnike Caritasa pozvao je na zauzetu brigu i ljubav prije svega prema bolesnima i onima koji su na rubu društvu. „Čineći dobro njima činimo dobro i sebi jer čovjek je stvoren iz ljubavi te mu je jedini smisao tu ljubav prenositi na drugoga“, naglasio je kardinal među ostalim u svojoj propovijedi. Zahvalio je kardinal na poseban način svim karitativnim djelatnicima na njihovu svakodnevnom angažmanu u koji se ugrađuju kako bi drugima olakšali patnje. Pozvao ih je da i onda kada se nađu u teškim situacijama nerazumijevanja, optužbi pa i raznih pritisaka određenih ljudi ne odustanu od činjenja dobra.

Djelatnice i djelatnici Caritasa u svom su djelovanju često upućeni upravo na bolesnike i iznemogle. Na poseban način ta se briga očituje preko projekata kućne njege starih i bolesnih na području Vrhbosanske nadbiskupije, ali i drugim vidom brige za te osobe.

Nakon svete Mise uslijedilo je prigodno druženje s djelatnicima Caritasa VN koji su izrazili zahvalnost kardinalu Puljiću za svu podršku i ljubav koju im je davao i time ih hrabrio na njihovu putu koji je uvijek u službi za dobro čovjeka u potrebi.