PU Dječji vrtić ”Sveta Obitelj”

Naša vizija

Naš vrtić je mjesto za igru, život i cjeloviti razvoj individualnih potencijala djeteta u skladu s njihovim razvojnim potrebama s ciljem postizanja sretne, samopouzdane i cjelovite osobe.

Naša misija

  • Pružiti svakom djetetu njegu, skrb i zaštitu
  • Cjelovit razvoj svih dječjih sposobnosti, potencijala i kompetencija u partnerstvu s obitelji
  • Omogućiti veći obuhvat djece predškolskim odgojem proširenjem kapaciteta
  • Zadovoljiti djetetove potrebe i štititi njegova prava
  • Omogućiti stjecanje socijalnih vještina u interakciji s djecom, odraslima i okruženjem u kojem dijete živi
  • Osmisliti i omogućiti razvojnu i poticajnu sredinu za cjelovit razvoj djece
  • Njegovanje kulture i tradicije okruženje u kojem dijete živi
  • Njegovanje i poticanje kod djece ljubavi prema prirodi, pomaganju drugima i empatiji
  • Podizati stručne kompetencije svih djelatnika
  • Kontinuirano stručno usavršavanje odgojnih djelatnika

 

PU „Dječji vrtić Sveta Obitelj“ trenutačno pohađa 198 djece u centralnom objektu na Stupu, 15 djece u podružnici na Višnjiku i 17 djece u novotvorenom vrtiću u Zenici.

Djeca u vrtiću na Stupu su raspoređena po uzrastu u 8 odgojnih skupina od kojih su dvije skupine za djecu jasličkog uzrasta. Na Višnjiku je jedna skupina djece jasličkog uzrasta (1-3 godine). Tijekom cijele godine imamo djece na listi čekanja koje nismo u mogućnosti primiti radi popunjenih kapaciteta. Odgojno – obrazovni rad usklađen je s uzrastom i sposobnostima djece.

*Veliki značaj pridajemo i stručnom usavršavanju svih uposlenika. Za uspješno ostvarenje ove vizije smatramo važnim  kontinuirano ulaganje u znanje i sposobnosti djelatnika. To je investicija koja je dugoročno isplativa. Sasvim je sigurno da se sposobni, stručni i kreativni ljudi smatraju temeljnim resursom ustanove.

U protekloj godini možemo izdvojiti neka od značajnih stručnih usavršavanja:

– Sudjelovanje djelatnika našeg vrtića na glazbenoj edukaciji „Primjena elemenata Orffa Schulwerka u muzikologiji“, lipanj, 2016

– Duhovna obnova djelatnika i djelatnica Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije  u Mostaru –Bijelo Polje

*Važna nam je suradnja s roditeljima i obitelji djece našeg vrtića. Realiziramo je na različite načine: od individualnih razgovora do zajedničkih susreta na roditeljskim sastancima kao i zajedničkim druženjima kroz kreativne radionice, duhovna savjetovališta, uključivanjem u odgojno-obrazovni rad, kroz pisane materijale, dane otvorenih vrata, svečanosti i izlete. Također uključujemo roditelje u naš rad da nam daju svoje prijedloge za jelovnik, a naravno i da dođu i budu gosti na jedan dan u našem vrtiću da bi prezentirali što rade.

Tijekom godine smo imali dobru suradnju sa roditeljima koji su razvedeni. Organizirali smo individualne razgovore s njima po potrebi, na inicijativu odgojiteljica ili roditelja. Uključivali smo i pedagoginju u savjetodavni rad po potrebi.

Za djecu koja su u stanju socijalne potrebe umanjili smo cijenu vrtića ovisno od situacije u kojoj se obitelj nalazi. Ovisno od mogućnosti pomagali smo im i na druge načine (obiteljski paketi hrane i higijene), odjeća, pribor za crtanje, igračke i sl. Sve obitelji koje imaju dvoje ili više djece u našoj ustanovi imaju popust na cijenu vrtića.

U svrhu što bolje i kvalitetnije realizacije postavljenih zadaća odgojno obrazovnog rada važna je suradnja s lokalnom sredinom u kojoj vrtić djeluje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *