Članovi organizacije Junge Leute helfen volontirali u Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije

Od 28. do 30. svibnja 2018. u Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije boravilo je četvero osoba iz organizacije „Junge Leute helfen“ iz njemačkog Obinga i okolice u Bavarskoj.

Ova organizacija je orijentirana prije svega na pomoć ljudima u jugoistočnoj Europi (Albanija, Kosovo, Crna Gora, BiH). Ta pomoć se sastoji u prikupljanju prehrambenih proizvoda u Njemačkoj koje onda distribuiraju na navedena područja, ali i u volontiranju kada mladi, ali i oni stariji, po nekoliko tjedana provedu u ovim zemljama te pomažu u obnovi kuća, štala, uređenju zapuštenih područja i tomu slično. Caritas Vrhbosanske nadbiskupije ugostio je četvero članova ove organizacije koji su prethodnica većoj skupini mladih koji će na ljeto također obići ove krajeve. Tri dana ovi volonteri su pomagali u pučkoj kuhinji, uređenju Caritasova dvorišta i na ostalim poslovima te bili od velike pomoći. Na ovaj način uložili su dio sebe u svakodnevnu Caritasovu brigu za siromašne na čemu smo im neizmjerno zahvalni.

Djelatnici Caritasa su im također pokazali neke od znamenitosti grada Sarajeva kako bi gosti upotpunili svoje dojmove o Bosni i Hercegovini. Radujemo se sljedećem susretu na ljeto s mladim ljudima iz ove organizacije.