Platforma za mir

U Središnjici Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije upriličen je 27. veljače 2020. susret predstavnika CRS-a (Catholic Relief Service BiH), uzoritog kardinala Vinka Puljića te župnika iz župa Vrhbosanske nadbiskupije u kojima djeluje i aktivni župni Caritas. Na […]