Poziv na natjecanje

DRR (Disaster Risk Reduction) smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa projekt je Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije koji već treću godinu realizacijom aktivnosti na terenu i edukacijama djece i odraslih pokušava podići svijest o prirodnim nepogodama, doprinijeti jačanju […]